Vaaliteemani

Tärkeimpänä kaikki vaaliteemani läpileikkaavana ajatuksena on tavoite tulevaisuudessa pärjäävän Tampereen rakentamisesta, jossa on myös sujuvaa ja viihtyisää asua.

Paikallinen päätöksenteko

Soten ohella ylikansalliset toimijat hamuavat lisää valtaa aina vain pienempiin asioihin. Meillä tulee panostaa lähidemokratiaan, osallistavaan budjetointiin ja kaupungin päätösvallan laajentamiseen.

Päätöksenteko tulee pitää mahdollisimman lähellä kohdettaan. Jos ei ole erityistä syytä päättää asiaa kansallisesti tai ylikansallisesti, tulee se päättää paikallisesti. Vastaavasti kaupungin tulee pyrkiä aina kuuntelemaan niitä asukkaita, joihin päätökset vaikuttavat. Viime aikoina päätösvaltaa paikallisiin ja aina vain pienempiin asioihin ovat hamunneet suurempaa roolia itselleen ottaneet organisaatiot kuten EU ja EIT, uusimpana uhkana maakuntamalli. Tampere voi edistää paikallista päättämistä pyrkimällä pitämään mahdollisimman paljon asioita kunnallisessa päätösvallassa sekä lisäämällä uusia lähidemokratian muotoja, kuten osallistavaa budjetointia sekä asukkaiden kuulemisen suurempana roolina kaupungin muutoksissa. Lisäksi Tampere voi voimakkaasti puolustaa vallan paikallisella tasolla säilyttäviä laintulkintoja kun maakuntamalli aloittaa sekä ajaa paikallisen päätösvallan puolustamista myös kansallisella tasolla muiden kaupunkien kanssa.

Sujuvuus ja turvallisuus

Kaupungin perustehtäviä. Rakentamisessa, liikenneratkaisuissa ja viihtyvyydessä ensisijalle asukkaiden ja yrittäjien tarpeet. Kipukohtien kuten koulujen turvallisuuden priorisionti ja näkyvä seuranta.

Yhteiskunnan tärkeimpänä tavoitteena on taata turvallinen ja sujuva elinympäristön. Kaupungin tehtäväkentän kasvaessa ja pirstoutuessa sekä moninaisempien ryhmien pyrkiessä vaikuttamaan kaupungin toimintaan ja rahanjakoon, tämä perustehtävä uhkaa jäädä vähemmälle huomiolle. Sen tulee kuitenkin olla jatkossakin politiikan ja rahankäytön keskiössä. Nämä tehtävät tulee muistaa ja priorisoida aina kaupungin päätöksenteossa, käytännön esimerkkeinä paikallisten asukkaiden parempi huomioiminen kaupungin lisärakentamisessa ja liikennesuunnittelussa. Emme voi tietää tulevaisuuden kulkuvälineitä, joten vuosikymmeniä vaikuttavat ratkaisut tulee tehdä kaikkia liikkumismuotoja mahdollisimman hyvin tukeviksi ja ideologisesta tiettyjen liikennemuotojen haittaamisesta tulee luopua. Julkisen tilan ja erityisesti koulujen viihtyisyyyteen ja turvallisuuteen tulee panostaa. Varsinkin koulujen osalta voi havaita Suomen tasolla ikävää kehitystystä rauhattomuuden ja suoranaisen väkivallan lisääntymisenä. Tampereen tulee olla edelläkävijä koulutyötä haittaavien ilmiöiden kuten jengiytymisen purkamisessa. Ohjelmien lisäksi tarvitaan myös näkyvää seurantaa, jotta hankkeet viedään onnistuneesti loppuun ja kuntalaiset voivat tämän myös todeta.

Tuloksellinen talous

Juustohöyläsäästöistä tehokkuuden parantamiseen tietotekniikan sekä työn ja tehtävien kehityksen avulla. Hankkeet tulee tehdä tulosten osalta helpommin seurattaviksi. Vetovoima takaa tulevaisuutemme.

Tosiasioiden tunnustaminen on paitsi viisauden myös tuloksellisen talouspolitiikan ytimessä. Suuri osa kunnan niin rahoituksesta kuin tehtävistäkin tulee valtiolta, joten kunnan liikkumatila on kummastakin päästä rajattu. Koska kunnan toiminta on näin monilta osin määrätty, voi kunta parantaa taloutta panostamalla siihen miten tehdään. Keskittyminen laadullisiin parannuksiin on siinäkin mielessä hyvä, että monissa ongelmissa ei pelkästään rahan lisäämisellä voida edes saavuttaa hyötyjä. Tästä malliesimerkkinä sote-palvelut ja erityisesti lääkärikäynnit. Vaikka lisärahalla saataisiinkin Tampereelle muutama lääkäri lisää, olisi se paitsi tehotonta myös joltain toiselta kunnalta pois. Tehostamalla tehtäviä työ- ja IT-järjestelyillä voidaan kuntalaisten saamaa hyötyä lisätä, tässä tapauksessa potilaiden kanssa vietettyä aikaa.

Kunnan rahankäytössä tulee pitää mielessä vaihtoehtoiskustannus kuntalaisten perustarpeina. Suurien hankkeiden miljoonarahoituksista päätettäessä voi helposti unohtua, että pienilläkin panostuksilla voidaan parantaa kuntalaisten elämänlaatua esimerkiksi nopeamman terapiaan tai lääkäriin pääsyn muodossa. Pidemmällä aikavälillä talous ei voi vahvistua ilman teollisuuden kasvua. Tampereen tulee panostaa nykyisen hyvän aseman säilyttämiseen Suomen vetovoimaisimpana kaupunkina opiskelijoille ja työntekijöille.

Osaajapula on Tampereen kohtalonkysymyksiä ja siihen tulee vaikuttaa myös kohdistamalla maahanmuuttajien tukipalveluja uudelleen suoraan opiskeluun ja työllistymiseen tähtääviin toimiin yleisluontoisen kotouttamisen ja vastikkeettoman rahanjaon sijaan. Nämä ovat helposti mitattavia asioita, mikä yleensä parantaa toimien tehokkuutta. Tällä hetkellä Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaneillakin maahanmuuttajilla on merkittäviä, muita Euroopan maita suurempia ongelmia työllistymisessä, myös aloille joissa meillä on työvoimapulaa. Heidän auttamisensa on sekä helpoin että talouttamme eniten auttava työllisyystoimenpide. Tämän ryhmän saaminen laajemmin mukaan työelämään helpottaisi pitkällä tähtäimellä varmasti myös muiden maahanmuuttajien pääsyä töihin.