Politiikkaan lähtemisestä minulta kysytään aina ensimmäisenä tätä. Ei omasta agendasta, tarvoitteista, miksi lähdin tai miten on mennyt.

Miksi Perussuomalaiset?Ehdokas PS Tampere

Harkitsin lähes kaikkia eduskuntapuolueita ainakin puolivakavissaan. Kaikilla niillä on teemoja, joita pidän tärkeinä ja voisin politiikassa itsekin ajaa. Pidän poliittisessa järjestelmässämme juuri tästä, miten eri puolueet tuovat eri näkökulmia ja eri kansanosien huolia yhteiseen keskusteluun. Omassa poliittisessa ajattelussani minulla onkin piirteitä monen eri puolueen ydinteemoista. Kuitenkin ehkä keskeisimpänä pidän työmarkkina-asioissa perinteisesti okeistolaisina pidetyistä ratkaisuista, ja tämä kakun leipominen markkinaehtoisilla opeilla käytännössä estää vasemmalle suuntautuneiden puolueiden listalla olemisen. Keskustasta ja oikeistosta tuntuu olevan helpompi olla vasemmalle kallellaan kakun jakoon liittyvissä asioissa. Vierastan sosiaalipalveluihin, perusturvaan ja julkisiin tehtäviin laajemminkin tuputettavaa oikeistolaista markkina- ja asiakasajattelua.

Populismi on minusta aliarvostettu ja väärin ymmärretty poliittinen voima. Sillä on tärkeä rooli hallintoon ja poliittiseen järjestelmään helposti pesiytyvän elitismin tasapainottajana. Eliittihenkinen ajattelu toisaalta tuo mukanaan uusia ideoita ja toimintamalleja politiikkaan, populismi takaa että näitä hyödynnetään kaupungin varsinaisen tehtävämme eli yhteiskuntamme tilan parantamisen hyväksi ja populismi siten osaltaan legitimoi julkisen vallan käyttöä. Teen tässä eron kansalaisten tarpeita ja huolia painottavan populismin ja enemmän ilmaista rahaa kaikille -tyyppisen populismin välille, jälkimmäinen on minusta vastenmielistä. Olen usein pohtinut tätä populismin roolia yhteiskunnassamme, ja se osaltaan sai minut kiinnostumaan perussuomalaisista puolueena.

Oppositiolla on meidän edustuksellisessa demokratiossa tietty rooli. Vaikka kuntavaalit eivät liity eduskuntaan, voi puolueiden toiminnasta siellä päätellä niiden arvoista, toimintatavoista sekä vahvuudesta. PS on tehnyt parasta ja vahvaa oppositiopolitiikkaa, muiden haparoidessa. Se osaltaan vakuutti minut siitä, että PS:n avulla voin ajaa tehokkaasti tärkeinä pitämiäni asioita kuntatasolla.

Pidän päätöksenteon tekemistä mahdollisimman paikallisesti eli sen kohdetta lähellä. Tähän liittyy myös vahva kansallisen edun ajaminen. Vihreiden suurena ansiona on kuinka ympäristö- ja nyt myös ilmastoasiat huomioidaan kaikessa päätöksenteossa. Samalla tavalla tulisi myös kansallinen ja kunnanvaltuustoissa paikallinenkin etu huomioida ja perussuomalaiset ovat avainasemassa tämän muutoksen ajamisessa. Kukaan ei puolusta meidän etuamme ja meiltä kerättyjen verojen käyttöä, ellemme me itse.

Päädyin siis valitsemaan Perussuomalaiset monen eri asian yhteisvaikutuksesta. PS:ssä on mahdollista yhdistää tietyissä kysymyksissä vasemmalle kurkottavat ja toisissa markkinaliberaalit ratkaisumallit. PS on ottanut minua miellyttävän kriittisen kannan EU-, ilmasto- ja maahanmuuttoasioissa, muiden hyssytellessä ongelmia. Itse suhtaudun näihin myönteisesti mutta kriittisesti, ongelmat tunnustaen. PS:ssä tätä kriittistä lähestymistapaa itsessään ei joudu puolustelemaan. Perussuomalaiset tarjoaa ennen kaikkea mahdollisuuden tehdä rakentavaa populistista politiikkaa, varmistaa että hallinto ensisijaisesti edistää kuntalaisten etua.